Header Ads

test

Giới thiệu về Daotao.knvn.vn

Tên gọi: Học viện Khởi Nghiệp Việt Nam
Đơn vị chủ quản: Cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCO8wwh62QUbLjqVi0uTDElQ
Website: http://daotao.knvn.vn/
Ngày thành lập: 10/09/2014

Nhiệm vụ:
+ Đào tạo nghiệp vụ khởi nghiệp cho các thành viên KNVN

Tầm nhìn:
+ Trở thành học viện đào tạo Khởi Nghiệp lớn nhất Việt Nam góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

-----------------------------

Không có nhận xét nào